تلفن تماس : ۰۹۱۳۲۳۱۳۴۱۲ – ۰۹۱۰۸۲۹۶۴۱۶ – ۰۳۱۴۲۲۷۵۶۵۱
 
آدرس : اصفهان – شهرک صنعتي دهق فاز دوم –  خیابان بهار جنب شرکت بهاریس حصیر بافی توریست – پلاک ۹_۵
 

کد پستی : ۸۳۱۸۶۴۳۵۸۱